Logga in | Skapa konto

NÄRVAROKORT

www.sslk.nu
 KLUBBEN     TÄVLING     MEDLEMSSIDOR     TRÄNING     BLANDAT   

Närvaroregistrering

Från och med 1 januari 2014 ska närvaro registreras i IdrottOnline, via webben och/eller deras app.

Aktivitetsbidrag är en viktig inkomst för klubben, så därför är det viktigt att du som tränare för närvaro. Tänk på att förutom träningar så är även läger, tävlingar, föräldramöten etc. bidragsberättigade sammankomster. Kom även ihåg att registrera närvaro för alla tränare.

Klubben får både statligt och kommunalt aktivitetsbidrag. Till höger finner du en sammanfattning av villkoren för bidragen.

Inloggning för tränare

Tränare som ska registrera närvaro måste få behörighet för det. Kontakta webmaster(at)sslk.nu och meddela ditt namn, personnummer, e-postadress och träningsgrupp. Du kommer därefter få en personlig inloggning i IdrottOnline som även används i appen.

Du kan byta ditt lösenord i IdrottOnline. Gå till SSLK:s sida i IdrottOnline och klicka på hänglåset i övre högra hörnet. Om du glömt ditt lösenord klickar du på "Glömt lösenordet?" i inloggningsrutan. Du kan använda ditt personnummer som användarnamn. När du loggat in får du upp IdrottOnlines toppmeny och där klickar du på Min sida för att kunna ändra ditt lösenord och uppdatera dina kontaktuppgifter.

Redovisningsperioder

Ansökan om aktivitetsbidrag görs för varje kalenderhalvår. Därför måste närvaron finnas registrerad i IdrottOnline senast 31 juli resp. 31 januari.

 • 1 januari - 30 juni registreras senast 31 juli
 • 1 juli - 31 december registreras senast 31 januari

Närvaroregistrering via webben

 1. Gå till SSLK:s sida i IdrottOnline.
 2. Klicka på hänglåset i övre högra hörnet och logga in.
 3. Klicka på Aktivitet i IdrottOnlines toppmeny.

Skapa aktiviteter

 1. Klicka på Kalendrar i menyn till vänster.
 2. Klicka på kalendern för din grupp. OBS! Skapa inte någon ny kalender. Om du inte ser några kalendrar, välj Visa alla i rutan Favorit under Filtrera kalendrar. Du kan sedan favoritmarkera din kalender och ändra tillbaka till att endast visa dina favoriter.
 3. Klicka på Ny aktivitet.
 4. Fyll i Aktivitetstyp, Namn, Plats, Datum, Starttid och Längd. Obs! Skriv gruppnamnet i början på aktivitetens namn, t.ex. "U8:1 Träning". Det underlättar mycket i bl.a. appen.
 5. Klicka på Upprepning om det ska vara en återkommande aktivitet.
 6. Klicka på Deltagare och bocka för ledarna i gruppen.
 7. Klicka på Spara.

Obs! För att ta bort eller kopiera en aktivitet, klicka på den färgade rutan till vänster om aktiviteten.

Registrera närvaro

 1. Klicka på Sök aktiviteter i menyn till vänster.
 2. Töm fältet Ledare om du inte är förbockad som ledare för aktiviteten. Klicka på Sök.
 3. Klicka på aktiviteten som du vill registrera närvaro för.
 4. Lägg till grupp och/eller personer som deltog - om det inte redan är gjort.
 5. Bocka av personer som inte deltog. Du kan sortera listan genom att klicka på kolumnrubrikerna. Glöm inte närvaro för ledare.
 6. Klicka slutligen på Registrera aktivitet.

Närvaroregistrering via app

Med appen "IdrottOnline" kan man hantera allt kring närvaro för träningsgruppen. Den finns tillgänglig för Android, iOS och Windows Phone. Läs mer och ladda ner.

 1. Logga in. Använd samma inloggning som i IdrottOnline.
 2. Välj organisation Sollentuna Slalomklubb om du har flera att välja på.
 3. På Startsidan får du en överblick av grupper som du är med i och aktiviteter som du är ledare för. Tränare är inte inlagda i grupperna (utan istället som förvalda ledare när man skapar aktiviteter) så därför visas inte dina grupper.
 4. Klicka på Visa alla (eller på Aktiviteter i menyn) för att visa alla dina aktiviteter.

Skapa aktiviteter

 1. Välj Aktiviteter i menyn.
 2. Klicka på kalendersymbolen med ett plus i.
 3. Välj och fyll i Kalender, Aktivitetstyp, Grupp, Idrott, Namn, Plats, Start, Slut och ev. Samlingsplats och Samlingstid. Obs! Skriv gruppnamnet i början på aktivitetens namn, t.ex. "U8:1 Träning". Det underlättar mycket i bl.a. appen.
 4. Klicka på Spara & redigera.
 5. För att lägga till tränare och åkare som ev. saknas får man klicka på personsymbolen med ett plus och välja "Lägg till person med personnr".
 6. Se till att ledare är förbockade i kolumnen LED och klicka på knappen Spara.

Registrera närvaro

 1. Klicka på aktiviteten som du vill registrera närvaro för. Klicka på Sök-symbolen (förstoringsglas) och sök fram aktiviteten om du inte är förbockad som ledare för den.
 2. Om det saknas deltagare eller tränare i aktiviteten så lägger du till dem genom att klicka på personsymbolen med ett plus.
 3. Bocka av personer som inte deltog. ("LED" = Ledare, "NÄR" = Närvarande, "FN" = Funktionsnedsatt). Glöm inte närvaro för ledare!
 4. Klicka slutligen på Registrera aktivitet.

Manual för appen

Manual för appen saknas för närvarande, men det finns hjälp i appen som nås från menyn.

Ändring av medlemmar i grupp

Ändring av medlemmar i grupperna göra av medlemsregisteransvariga. Kontakta medlemsregister(at)sslk.nu för att ändra medlemmar i träningsgruppen.

Personnummer

Personnummer krävs för alla deltagare och ledare. Personnummer anges när personen läggs in i klubbens medlemsregister i IdrottOnline. Personnumren är sedan endast tillgängliga för medlemsregisteransvariga.

Kontrollera registrerade aktiviteter

Kontrollera och eventuellt ändra registrerade aktiviteter görs enklast på webben. Där visas orsaken till varför en aktivitet inte är LOK-stödsberättigad.

Klicka på Sök aktiviteter i menyn till vänster.
- Kalender: Välj din grupps kalender för att endast se gruppens aktiviteter. Fungerar dock inte för aktiviteter som saknar koppling till kalender.
- Ledare: Töm fältet för att även se aktiviteter som du inte är inlagd som ledare på.
- Grupp: Välj din grupp för se endast gruppens aktiviteter. Fungerar dock inte för aktiviteter som skapats utan koppling till grupp.
- Period: Välj aktuell period.
- Registreringsstatus: Välj "Alla" för att se både registrerade och ej registrerade aktiviteter.

Obs! Om aktiviteten har en orange tumme ner i kolumnen LOK, så är det något fel. Vanligast är att det saknas registrerade ledare. Både Närvarande och Ledare måste vara ikryssade för närvarande ledare. Ganska vanligt är att aktiviteten registrerats dubbelt (av olika ledare), vilket medför att deltagarnas närvaro endast räknas i ena aktiviteten. Ta i så fall bort dubbletten.

Tips

 • Lägg upp alla aktiviteter i förväg. Enklast på webben, där man även kan skapa återkommande aktiviteter.
 • Tränare läggs in som förvalda ledare i kalendern. Då läggs de in automatiskt och markeras som ledare när man skapar aktiviteter (via webben).
 • För läger: Skapa INTE en flerdagarsaktivitet - då får vi endast bidrag för en aktivitet. Skapa istället en aktivitet per dag (använd funktionen återkommande aktivitet som upprepas varje dag).
 • Registrera närvaro direkt under aktiviteten. Enklast via appen, i samband med en samling.
 • Kontrollera och eventuellt korrigera registrerade aktiviteter så att de är godkända. Anledning till ej godkänd kan endast ses på webben.

Om du har förslag till enklare hantering, skriv gärna till webmaster(at)sslk.nu.

Frågor

Om du har några frågor om närvaroregistrering, kontakta Björn Thorsén Hallberg.

Villkor för bidrag

Nya LOK-stödsföreskrifter från 1 januari 2014

 • Ålder för bidragsberättigade deltagare höjs från 7-20 år till 7-25 år.
 • Bidrag per sammankomst ersätts med ledarstöd. Fler ledare ger möjlighet till högre ledarstöd.
 • För sent inkommen ansökan ger ej rätt till bidrag. Föreningarna kan ej komplettera ansökan efter sista ansökningsdagen.
 • Personnummer krävs för deltagare och ledare.

Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)

 • Bidrag utgår för sammankomster och deltagartillfällen som sker i föreningens regi.
 • En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet.
 • Ledare ska vara lägst 13 år och kan ej redovisningsmässigt vara ansvarig för flera grupper samtidigt.
 • En sammankomst ska omfatta minst 3 bidragsberättigade deltagare utöver ledare. Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst.
 • En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning.
 • Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 7-25 år som aktivt deltager i föreningens idrottsliga verksamhet. Ledare i åldern 13-25 år är också bidragsberättigade.
 • En deltagare får endast räknas en gång per dag och idrott.
 • Vid varje sammankomst ska närvaro på deltagare och ledare redovisas.
 • För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.

Bidragsbeloppet är 8 kr/deltagartillfälle, 24 kr i ledarstöd och 6 kr i extra ledarstöd (2015).

Kommunalt aktivitetsbidrag (Sollentuna)

Sollentuna kommuns regler för aktivitetsbidrag är från 2010 i stort sett samma som för det statliga LOK-stödet. För fullständiga villkor, se kommunens regler om bidrag till ungdomsorganisationer.

Bidragsbeloppet är 5,50 kr/deltagartillfälle i åldern 7-12 år, och 7,50 kr i åldern 13-20 år (2012).

Senast uppdaterad: 2016-10-31 Sidunderhåll: Björn T. Hallberg