Logga in | Skapa konto

NYHETER

www.sslk.nu
 KLUBBEN     TÄVLING     MEDLEMSSIDOR     TRÄNING     BLANDAT   

Aktuellt från styrelsen nr 2 11/12

Styrelsemöte den 14 december 2011.

Det noterades att en av klubbens målsättningar är att tränare i möjligaste mån ska undvika att träna sina egna barn. Detta för att främja klubbkänsla och klubbtillhörighet.

Det har hållits ett möte mellan ordföranden i klubbarna. Det har beslutats att Stockholms Skidförbund ska anordna gemensam träning för A/J tillsammans med klubbarna.

Tävlingskommittén i Stockholms Skidförbund har meddelat att vid snöbrist i Stockholm kommer D-gruppens tävlingar att ställas in medan övriga klasser flyttas till annan ort.

Det kommer inte att vara en nationell cup där ENL tidigare ingått, vilket kan medföra färre deltagare. Hur ska vi kunna locka deltagare till vår egen ENL om den inte ingår i en nationell cup?

Träning och tävling kommer i fortsättningen att ske i backen längst till vänster uppifrån sett. Backen uppfyller precis de krav som ställs för en ENL tävling när man använder sjön som målgång.

Ny klubbhusgrupp är tillsatt som färdigställer klubbhuset.

Nästa säsong kommer åldersindelningarna att ändras. Det beslutades att E-gruppen kommer att utökas till två åldersklasser för åldrarna 2005 och 2006.
SISU-bidrag finns att söka även för vuxnas sammankomster. Det ska sammanställas och skickas in till SISU.

Det är viktigt att alla grupper sammanställer sina listor på sammankomster och skickar in till ansvarig. Detta för att klubben ska få aktivitetsbidrag för alla sammankomster. Detta gäller även läger, tävlingar etc.

2012-01-23
Senast uppdaterad: Sidunderhåll: Björn T. Hallberg