Logga in | Skapa konto

NYHETER

www.sslk.nu
 KLUBBEN     TÄVLING     MEDLEMSSIDOR     TRÄNING     BLANDAT   

Aktuellt från styrelsen nr 1 08/09

Vid säsongens första styrelsemöte den 24 november valdes Janne Nordh till vice ordförande Pierre Rasmusson till kassör och Ingrid Nilsson till sekreterare. Peter Dalmalm valdes till ordförande på årsmötet.

Freeride kommer fortsättningsvis att vara med i klubben med egen budget.

Styrelsen beslutade att höja träningsavgifterna med 200 kr för träning en kväll i veckan och med 400 kr för träning två kvällar i veckan. Höjningen behövs för att budgeten ska gå ihop. Klubbens träningsavgifter ligger i mitten vid en jämförelse med övriga stockholmsklubbar.

Klubben har möjlighet att söka pengar från Idrottslyftet. Nästa ansökningstillfälle är den 15 januari. Gå gärna in på Idrottslyftet Alpint och se vad vi har möjlighet att söka för. Meddela gärna sekreteraren ingrid.nilsson.enskede(at)swipnet.se om du har förslag.

Klubbhuset kommer att göras mer funktionellt och styrelsen diskuterar hur städning och sophantering ska kunna förbättras.

För att få hjälp att förbättra informationen och organisationen i klubben har vi möjlighet att vara med i ”Vinnande förening” till hösten. Det är en utbildning som SISU arrangerar.
Vi kommer redan nu att gå igenom vilka kommittéer som behövs, vad de ska göra, hur de ska bemannas och hur kontakten med styrelsen ska se ut.

Fler sponsorer behövs. Diskussion angående events i backen som en motprestation från klubben.

2008-12-04
Senast uppdaterad: Sidunderhåll: Björn T. Hallberg