Logga in | Skapa konto

ÅRSMÖTE 2016

www.sslk.nu
 KLUBBEN     TÄVLING     MEDLEMSSIDOR     TRÄNING     BLANDAT   

Kallelse till årsmöte i Sollentuna Slalomklubb (SSLK)

Härmed kallas du till Sollentuna Slalomklubbs årsmöte. Mötet äger rum tisdagen den
25 oktober 2016, kl 18.30 i Edsbergsskolans matsal.

Förslag till dagordning:

 1. Öppnande av mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av mötesordförande.
 5. Val av mötessekreterare.
 6. Val av två protokolljusterare.
 7. Behandling av verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av ordförande.
 13. Val av fyra styrelseledamöter.
 14. Val av tre styrelsesuppleanter.
 15. Val av två revisorer.
 16. Val av valberedning.
 17. Ändring av föreningens stadgar.
 18. Övriga frågor.


Välkomna!

Styrelsen

Valberedningens förslag

Ordförande

Magnus Holmqvist

Nyval 2 år

 

Styrelseledamöter

Jesper Pettersson

Mandattid upphör 2017

Kaj Alm

Mandattid upphör 2017

Linda Carlström

Omval 2 år

Magnus Huss

Nyval 2 år

Thomas Wallman

Nyval 2 år

Johan Malm

Nyval 2 år

 

Styrelsesuppleanter

Thomas Folestad

Omval 1 år

Christina Knagenheim

Nyval 1 år

Sofie Fransén

Nyval 1 år

 

Revisorer

Lottie Saks

Omval 1 år

Håkan Svaleryd

Nyval 1 år

Revisorernas förslag

Valberedning

Ulrika Huss ordf.

Omval 1 år

Pär Lundblad

Omval 1 år

Elin Hamrén

Nyval 1 år

Karl Andersson

Nyval 1 år

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015-2016  (PDF)

Årsredovisning, verksamhetsplan och budgetförslag

Årsredovisning 2015-2016  (PDF)
Verksamhetsplan 2016-2017  (PDF)
Budgetförslag 2016-2017  (PDF)

Motion om stadgeändring

Styrelsen har till årsmötet 2016 inkommit med en motion om en stadgeändring. Ändringen avser 15 § Avgifter.

Stadgar

Stadgar för SSLK  (PDF)

Senast uppdaterad: 2016-10-25 Sidunderhåll: Björn T. Hallberg