Logga in | Skapa konto

AKTUELLT FRÅN STYRELSEN

www.sslk.nu
 KLUBBEN     TÄVLING     MEDLEMSSIDOR     TRÄNING     BLANDAT   

Aktuellt från styrelsen nr 5 09/10

Styrelsemöte, den 15 februari 2010.

Event ordnas i backen för våra sponsorer och för andra företag för att få in pengar till klubben. Målet är en bra ekonomi för att kunna anställa A och B tränare samt för att kunna hålla låga träningsavgifter och subventionera läger.

Lägerkommittén informerar styrelsen om lägerverksamheten. Ett C läger ställdes in i höstas på grund av snöbrist. Övriga läger har genomförts och utfallet har varit mycket bra. Familjelägret hade över 300 deltagare, vilket var rekord och sammanlagt har 600 personer varit på läger.

För att underlätta lägeradministrationen ska hela betalningen fortsättningsvis göras på en gång.

Styrelsen beslutar att söka FIS Entry League 2011. Det är viktigt att inte bara A och Juniorer utan även andra grupper ställer upp som funktionärer.

”Rekordorm”: Barnkanalen visar den 12 mars kl. 18.30 hur det gick till när 83 sollentunaåkare åkte som en orm nedför backen och slog rekord.

Styrelsen beslutar att inte betala anmälningsavgifter för Årebragden som går samtidigt som Ross-Knocken.

2010-05-06

Aktuellt från styrelsen nr 4 09/10

Styrelsemöte, den 13 januari 2010.

Tack vare det goda snöförhållandet erbjuder backen bra träningsmöjligheter med många aktiva i grupperna. Våra åkare har också gjort bra tävlingsresultat.

Marknadsgruppen har tagit fram ett informationsblad, där det framgår vad det innebär att vara sponsor av olika valör. Informationsbladet ska delas ut till informationsansvariga och föräldrar samt läggas ut på hemsidan som en nerladdningsbar fil.

Styrelsen har beslutat att det ska råda låneförbud för privat bruk av käppar och annat materiel på grund av att det inte funnits på plats när tränarna behövt det.

2010-02-04

Aktuellt från styrelsen nr 2 09/10

Säsongens andra styrelsemöte, den 4 november.

Styrelsen ser gärna att de åkare som tävlar för SSLK har klubbens kläder. Fartdräkten är designad av Josefin Dehnisch. Vuxenjackorna kommer inte heller fortsättningsvis ha något tryck på ryggen.

Information angående Väsjöområdet. Det är inte aktuellt med någon inomhusbacke, men en välvillighet till det finns från projektgruppen om det går att få fram en finansiär.

Alpina Kommittén (AK) planerar 3-5 träningspass för juniorer och äldre i Stockholm. Anmälan görs till Barbro Nordlander.

Ett fartläger för A och B planeras den 9 och 10 januari.

”Lilla Störtloppsdagen” kommer att äga rum i Hammarbybacken den 13 februari. AK vill att alla tävlande i Stockholm deltar.

Två första hjälpen utbildningar kommer att arrangeras inom kort. Vi hoppas på ett stort deltagande.

2009-11-18

Aktuellt från styrelsen nr 1 09/10

Säsongens första styrelsemöte ägde rum den 19 oktober.

Styrelsen beslöt att höja träningsavgifterna enligt det förslag som presenterades på årsmötet.

Den som är anmäld till en tävling och som uteblir utan att lämna återbud får själv stå för startavgiften oavsett skälet till frånvaron. För mer information se hemsidan.

Det är viktigt att närvarokort fylls i vid träning och tävling för att klubben ska få den ersättning den har rätt till. För ytterligare information se hemsidan.

Marknadsgruppen har fått fram två nya guldsponsorer, Teletec Connect och Rhodin & Eklund.

Tränarresan går till Idre. Information finns på hemsidan.

Reg 4 Kick off äger rum i Uppsala den 18 oktober för A och äldre med träning och information. Aktiva, tränare, ledare och föräldrar är välkomna.

2009-10-20

Aktuellt från styrelsen nr 7 08/09

Säsongens sjunde styrelsemöte den 18 maj

Tränarresan kommer förläggas till Tandådalen den 21-22 november. Tränarutbildning kommer också att äga rum på hemmaplan. Alla tränare är välkomna.

Närvaro ska redovisas vid alla tränings- och tävlingstillfällen för att klubben ska få de bidrag vi har rätt till.

Alla låneskidor (fartskidor) ska lämnas in till Alpingaraget.

Beträffande träningsmateriel är huvudregeln att det inte ska tas från backen/klubbhuset. Lån måste föras in i pärmen. Och lånat materiel återställas.

Ingrid Nilsson, ingrid.nilsson.enskede(at)swipnet.se önskar få underlag till Verksamhetsberättelsen senast den 10 augusti.

2009-06-02

Aktuellt från styrelsen nr 5 08/09

Säsongens femte styrelsemöte den 23 mars

Verksamhetskonferensen kommer att äga rum den 13 maj kl.18.00 i Häggviksskolan. Alla medlemmar är inbjudna för att utvärdera, planera och diskutera riktlinjer för den kommande säsongen.

Föreningens 40-års fest kommer att äga rum den 16 maj på Scandic Star Sollentuna. Samma dag arrangeras Skutkutet.

2009-04-16

Aktuellt från styrelsen nr 4 08/09

Säsongens fjärde styrelsemöte den 16 februari

Bactiguard kommer att vara klubbens huvudsponsor tre år framöver. Ett lyckat företagsevent har genomförts för Bactiguard med ca 20 deltagare. Se hemsidan vid intresse av ett event!

Tränarna kommer att få listor på vilka som betalt träningsavgiften för att kunna göra en uppföljning så att alla som tränar också betalar.

Vid tävlingar ska städfunktionen bemannas, så att papperskorgar töms och det ser snyggt ut i klubbhuset.

Ordningen i käppförrådet måste förbättras så det blir lättare att komma åt materiel.

Verksamhetskonferensen kommer att äga rum under våren. Datum kommer senare.

2009-03-04

Aktuellt från styrelsen nr 3 08/09

Säsongens tredje styrelsemöte den 14 januari.

Genomförandet av FIS-tävlingen den 10 januari blev mycket lyckat och styrelsen beslutar att söka en FIS-tävling även nästa säsong.

För att undvika problem i samband med betalning av läger beslutar styrelsen att:

- Man inte kommer med på ett läger om man inte betalt hela avgiften innan lägret börjar.

- Man blir betalningsskyldig till ett läger som man anmält sig till.

- Det tydligt ska framgå om en anmälan är preliminär eller inte.

Styrelsen beslutar att kostnaden för ett event i backen för företag och andra intresserade ska var 25 000 kr. Klubben står då för ett tre timmar långt program (instruktion, tävling, fika m.m.). Kontakta Olle Holmgren om du är intresserad.

Klubbjackor finns till försäljning på Alpingaraget.

Kati Thorwid kommer att skicka ut information till tränarna angående lånepärmar och hur de ska användas vid lån av skidor, käppar m.m.

För en bättre planering av klubbens verksamhet bör planeringsarbetet ligga före skidsäsongen och en summering av säsongen göras direkt efter säsongsavslutningen. I samband med detta bör Verksamhetskonferensen äga rum.

2009-01-25

Aktuellt från styrelsen nr 2 08/09

Säsongens andra styrelsemöte den 12 december

Upprustningen av klubbhuset fortsätter.

Städning av klubbhuset vid tävlingar ska lägga ligga på en funktion som ska bemannas på samma sätt som andra funktioner. Sponsorflaggorna ska placeras ut vid prispallen och tas bort efter tävlingen.

SSLK:s 40-årsfest kommer att ligga i anslutning till familjelägret nästa höst.

Samarbetet med Rossignol medför bland annat att klubben får sex par fartskidor och tio par testskidor som finns för utlåning. Tobias tar med sig testskidorna till familjelägret. Rossignol kan sponsra åkare med skidor.

Samarbetet med Alpingaraget medför en rabatt på 20% samt möjlighet att ordna klubbkvällar med ytterligare erbjudanden. Vid köp av två par skidor erhålls ett par pjäxor.

Klubben beslutar arrangera events i backen för företag och andra intresserade för att få in pengar.

Klubben har möjlighet att söka pengar från Idrottslyftet. Nästa ansökningstillfälle är den 15 januari. Gå gärna in på Idrottslyftet och se vad vi har möjlighet att söka för. Meddela gärna sekreteraren ingrid.nilsson.enskede(at)swipnet.se om du har förslag.

2008-12-27

Aktuellt från styrelsen nr 1 08/09

Vid säsongens första styrelsemöte den 24 november valdes Janne Nordh till vice ordförande Pierre Rasmusson till kassör och Ingrid Nilsson till sekreterare. Peter Dalmalm valdes till ordförande på årsmötet.

Freeride kommer fortsättningsvis att vara med i klubben med egen budget.

Styrelsen beslutade att höja träningsavgifterna med 200 kr för träning en kväll i veckan och med 400 kr för träning två kvällar i veckan. Höjningen behövs för att budgeten ska gå ihop. Klubbens träningsavgifter ligger i mitten vid en jämförelse med övriga stockholmsklubbar.

Klubben har möjlighet att söka pengar från Idrottslyftet. Nästa ansökningstillfälle är den 15 januari. Gå gärna in på Idrottslyftet Alpint och se vad vi har möjlighet att söka för. Meddela gärna sekreteraren ingrid.nilsson.enskede(at)swipnet.se om du har förslag.

Klubbhuset kommer att göras mer funktionellt och styrelsen diskuterar hur städning och sophantering ska kunna förbättras.

För att få hjälp att förbättra informationen och organisationen i klubben har vi möjlighet att vara med i ”Vinnande förening” till hösten. Det är en utbildning som SISU arrangerar.

Vi kommer redan nu att gå igenom vilka kommittéer som behövs, vad de ska göra, hur de ska bemannas och hur kontakten med styrelsen ska se ut.

Fler sponsorer behövs. Diskussion angående events i backen som en motprestation från klubben.

2008-12-04

Visar nyheter 11 till 20 av totalt 20

< Föregående

1

2

Kontakta styrelsen

Se Styrelsen

Kommande möten

Se Kalendern

Senast uppdaterad: 2008-12-04 Sidunderhåll: Björn T. Hallberg