Logga in | Skapa konto

AKTUELLT FRÅN STYRELSEN

www.sslk.nu
 KLUBBEN     TÄVLING     MEDLEMSSIDOR     TRÄNING     BLANDAT   

Aktuellt från styrelsen nr 2 13/14

Styrelsemöte den 11 november 2013.

Klubben har ett samarbete med Skistar och kan erbjuda ett liftkort i alla Skistarbackar i Sverige och Norge till förmånligt pris. Erbjudandet finns på hemsidan. Detta innebär att klubbens läger förläggs till Skistaranläggningar i möjligaste mån, för att hålla kostnaden nere för medlemmarna.

Klubben har genomfört en skidbytardag i Stinsens köpcentrum, vilket var en lyckad aktivitet som gav ett bra resultat. Resultatet används för att förbättra träningen för våra barn och ungdomar.

2013-12-17

Aktuellt från styrelsen nr 1 13/14

Styrelsemöte den 8 oktober 2013.

Styrelsen har hållit det första konstituerande styrelsemötet för säsongen 2013/2014.

Styrelsen meddelar att vi nu har en mycket snygg ny designad Sollentuna Slalomklubb fartdräkt där Beyond-X är leverantör. Klubben subventionerar dräkten med 500 kr per dräkt vid beställning senast den 31 december 2013. Beställning av klubbkläder görs direkt via Beyond-X hemsida på följande länk: www.beyondx.se/sv/klubbklader/sollentuna-sslk/

Styrelsen har beslutat att träningsavgifterna är oförändrade från föregående år.

2013-11-05

Aktuellt från styrelsen nr 1 12/13

Styrelsemöte den 11 november 2012.

Styrelsen meddelar att vi har en ny leverantör av klubbkläder som är Beyond-X. Beställning av klubbkläder görs direkt via Beyond-X hemsida på nedanstående länk: www.beyondx.se/sv/klubbklader/sollentuna-sslk/

Ny klubbdesign på fartdräkt från Beyond-X kommer att lanseras inom kort.

Det finns ryggsäckar med klubbtryck kvar till försäljning. Se mer information på hemsidan: www.sslk.nu/nyheter/period/2012/juni/artikel/racingryggsaeckar-sslk.html

2012-12-02

Aktuellt från styrelsen nr 6 11/12

Styrelsemöte den 27 augusti 2012.

Styrelsen har fattat beslut om att byta leverantör av klubbkläder och fartdräkt till Beyond-X. Vår bedömning är att bytet av leverantör kommer att leda till en enklare hantering av kläderna, säkrare leveranser, samt en ny snygg design som ska tilltala våra ungdomar. Klubbkläderna kommer att få en ny design vilken kommer att presenteras på hemsidan, så snart den är beslutad.

Årsmötet kommer att hållas måndag den 24 september kl 18.00, på Sollentunavallen.

En fortsatt ombyggnad av Väsjöbacken pågår och styrelsen arbetar i samband med detta för att förbättra förutsättningarna för träning och tävling i backen.

2012-09-27

Aktuellt från styrelsen nr 5 11/12

Styrelsemöte den 14 maj 2012.

Verksamhetskonferens ägde rum i klubbhuset den 6 maj 2012 i samband med Skutkutet. På konferensen diskuterades säsongen och hur vi ska bli en ännu bättre klubb i framtiden. På konferensen framfördes bland annat synpunkter gällande säkerhet i backen, inköp av utrustning, snöläggning i backen, träningstider i backen samt tyliggörande av ekonomi för åkare i olika kategorier. Se agendan.

Styrelsen kan konstatera att vi kan bli ännu bättre på att skicka in deltagarförteckning för erhållande av LOK-stöd. Vi vill att alla ansvariga för närvaroregistreringen i respektive grupp ser till att listorna kommer in till klubbansvarig. Tänk på att alla sammankomster ska räknas med, dvs. även lägerdagar och tävlingar.

Klubben önskar fler sponsorer. Om ni känner till något företag som vill stödja klubbens verksamhet är ni välkomna att kontakta styrelsen. Vi kan erbjuda företagsevent, skyltar i backen, plats på hemsidan etc.

Vi är stolta över utnämningen till Sveriges bästa klubb, vilket visar att vi är på rätt väg.

2012-09-27

Aktuellt från styrelsen nr 4 11/12

Styrelsemöte den 3 mars 2012.

Förberedelserna inför Ross-knocken är i full gång vilket bland annat innebär bemanning av alla poster före, under och efter tävlingarna.

Säkerheten i backen bör förbättras och diskussioner med kommunen avseende detta kommer att genomföras.

Styrelsen har beslutat att sluta med klubbkläder från Halti framförallt på grund av brister avseende leveranserna. Diskussioner med andra företag har inletts för att hitta nya samarbetspartners.

2012-09-27

Aktuellt från styrelsen nr 3 11/12

Styrelsemöte den 23 januari 2012.

Det har installerats en elmätare i klubbstugan, vilket tidigare saknats. Detta innebär att vi från och med december 2011 själva ska stå för elkostnaderna i klubbstugan. För att minska våra gemensamma kostnader önskar vi att alla stänger dörrarna efter sig i stugan och varmförrådet, samt att värmen inte höjs i onödan.

2012-09-27

Aktuellt från styrelsen nr 2 11/12

Styrelsemöte den 14 december 2011.

Det noterades att en av klubbens målsättningar är att tränare i möjligaste mån ska undvika att träna sina egna barn. Detta för att främja klubbkänsla och klubbtillhörighet.

Det har hållits ett möte mellan ordföranden i klubbarna. Det har beslutats att Stockholms Skidförbund ska anordna gemensam träning för A/J tillsammans med klubbarna.

Tävlingskommittén i Stockholms Skidförbund har meddelat att vid snöbrist i Stockholm kommer D-gruppens tävlingar att ställas in medan övriga klasser flyttas till annan ort.

Det kommer inte att vara en nationell cup där ENL tidigare ingått, vilket kan medföra färre deltagare. Hur ska vi kunna locka deltagare till vår egen ENL om den inte ingår i en nationell cup?

Träning och tävling kommer i fortsättningen att ske i backen längst till vänster uppifrån sett. Backen uppfyller precis de krav som ställs för en ENL tävling när man använder sjön som målgång.

Ny klubbhusgrupp är tillsatt som färdigställer klubbhuset.

Nästa säsong kommer åldersindelningarna att ändras. Det beslutades att E-gruppen kommer att utökas till två åldersklasser för åldrarna 2005 och 2006.

SISU-bidrag finns att söka även för vuxnas sammankomster. Det ska sammanställas och skickas in till SISU.

Det är viktigt att alla grupper sammanställer sina listor på sammankomster och skickar in till ansvarig. Detta för att klubben ska få aktivitetsbidrag för alla sammankomster. Detta gäller även läger, tävlingar etc.

2012-01-23

Aktuellt från styrelsen nr 1 11/12

Konstituerande styrelsemöte, den 14 november 2011.

Ross-Knocken är klubbens stora evenemang som genomförs den 24-25 mars 2012. Alla klubbmedlemmar uppmanas att hjälpa till med att genomföra tävlingen. Inga anmälningsavgifter till andra tävlingar kommer att betalas av klubben i samband med Ross-Knocken.

Styrelsen har beslutat att byte av grupp till en annan grupp än den åldersgrupp som man tillhör inte är tillåtet.

Klubben ansvarar inte för utrustning som skickas med tränarbussar till läger och tävlingar.

Tekniska kommittén behöver nya medlemmar.

Leverans av ryggsäckar med klubbens logga och Telenor förväntas i mitten av januari 2012.

Det ska sättas upp information på klubbhuset om vilken del av backen som respektive grupp disponerar för varje träningstillfälle.

Styrelsen kommer att sammanträda följande dagar under räkenskapsåret 2011/2012:

- 14 december, kl 18.00 på Nordeas kontor

- 23 januari, kl 18.00 i klubbstugan

- 5 mars, kl 18.00 i klubbstugan

- 7 maj, kl 18.00 på Nordeas kontor

- 11 juni, kl 18.00 på Nordeas kontor

2011-11-20

Aktuellt från styrelsen nr 5 10/11

Styrelsemöte, den 22 februari 2011.

Projektansvarig för Ross-Knocken, Stefan Lönn, informerade om att planeringen avseende sponsorer och bemanning flyter på enligt plan.

Event ordnas i backen för våra sponsorer och för andra företag för att få in pengar till klubben. Målet är en bra ekonomi för att kunna anställa A och B tränare samt för att kunna hålla låga träningsavgifter och subventionera läger.

Styrelsen beslutar att söka FIS Entry League 2012. Det är viktigt att inte bara A och Juniorer utan även andra grupper ställer upp som funktionärer.

Klubbkläder och fler profilprodukter undersöks för att marknadsföra klubben på ett tydligare sätt.

Klubbhuset kommer att flyttas i samband med att ny lift byggs under sommaren.

2011-04-18

Visar nyheter 1 till 10 av totalt 20

1

2

Nästa >

Kontakta styrelsen

Se Styrelsen

Kommande möten

Se Kalendern

Senast uppdaterad: 2008-12-04 Sidunderhåll: Björn T. Hallberg