Från jubileumsnumret 1994 av Slalomtunaren kommer följande artikel skriven av Bertil Dunberger. Han var en av grundarna till Sollentuna Slalomklubb och var klubbens ordförande under många år och sedermera hedersordförande.

25 ÅR MED SOLLENTUNA SLALOMKLUBB

Inför ett jubileum är det naturligt att göra tillbakablickar. Man fäster sig då lätt vid episoder eller handlingar som haft betydelse för klubbens utveckling. Jag skall här kortfattat försöka sätta SSLK:s 25-åriga historia på pränt.
 

SÅ BÖRJADE DET...

Vi var en grupp skidåkare från Sollentuna på sportlovsresa i Zell am See 1969. Det var skolungdomar, föräldrar och några lärare. Vi njöt av god skidåkning och trevlig samvaro och detta födde tankar om att fortsätta i organiserad form när vi kom hem.

Lördagen den 1 mars samlades ett antal intresserade på fritidsgården Ringen. Några av dessa var föreningsledare från Turebergs IF. Vi konstaterade snart att det borde finnas goda förutsättningar för slalomsport i Sollentuna; backe och lift. Ledarna från TIF ville att vi skulle bilda en slalomsektion inom deras förening. Vi övriga kunde efter en del diskussioner inte finna några vägande fördelar med detta. Det borde vara bättre att få utvecklas efter egna intentioner som en självständig förening än att vara en liten sektion i konkurrens med stora väletablerade sektioner inom TIF. Då turebergarna inte rönte gensvar på sina inviter avlägsnade de sig sedan de önskat oss lycka till.

De närvarande beslutade enhälligt att bilda en slalomklubb. En interimsstyrelse tillsattes med Bertil Dunberger som ordförande, Bertil Serrebo som sekreterare och Mary Sparén som kassör. Övriga ledamöter blev Anne-Marie Henning och Jan Nordin. Andra närvarande var Gunnel och Ulf Dunberger samt Patrik Harlaut och Gösta Wilmenius.

Vi beslöt att hålla årsmöte till hösten. Till dess skulle pressen meddelas om vår tillblivelse, stadgar utarbetas och medlemsvärvning påbörjas. Medlemsavgiften bestämdes till tio kronor. Gösta ombads att komponera ett klubbmärke. Det blev det som vi ännu har. Vi enades om att ge klubben namnet Sollentuna Slalomklubb.
 

FÖRSTA ÅRSMÖTET

Tisdagen den 4 mars hölls den första träningen. Vi tränade tisdagar, torsdagar och lördagar. Den första träningstävlingen ägde faktiskt rum den 8 mars.

Första årsmötet ägde rum i december 1969. Sven Lindström invaldes då i styrelsen, som han tillhörde till sin avgång 1986.

Vid detta första årsmöte fanns också Margaretha och Calle Werner. De har alltsedan dess varit medlemmar och utgjort ett fantastiskt stöd för klubben. Medlemsantalet 1969 var 62 stycken. Efter ännu ett år var vi 102 medlemmar.

Redan 1970 kvalificerade sig två medlemmar till Kalle Ankas riksfinal i Duved. Gunilla Thorson i klass B och Lotta Crispin i klass C. Träningen fungerade bra tack vare goda snöförhållanden. Som tränare fungerade främst Anne-Marie Henning, Sven Lindström, Anders Eriksson, Gösta "Trisse" Strandberg, Nisse Persson, Lennart Östmark och jag själv.
 

SNÖBRIST ETT PROBLEM

Efter en ganska god start för föreningen följde en period av mycket bekymmersamma år. I verksamhetsberättelsen för 1971 kan man läsa: "På grund av den utomordentligt dåliga vintern med total snöbrist kunde den planerade snöträningen ej genomföras enligt det uppgjorda programmet med tre pass i veckan. Prov gjordes med snökanon, men denna visade sig otillräcklig på grund av det milda vädret."

Lagom till vintersportlovet kom dock snön, som i allt tillät sex träningsdagar, vilka flitigt utnyttjades.

1973 rådde återigen svår snöbrist. Kalle Anka arrangerades av SSLK som även fick ta över från Märsta, Djursholm och Järfälla.

För 1974 är noterat: "Ingen träning alls i Väsjöbacken (77 medlemmar)" och för 1975: "På grund av snöbrist endast träning ett fåtal gånger (79 medlemmar)". Hur klarade vi vår verksamhet under sådana förhållanden? Med läger och flitigt tävlande på annan ort.
 

EGEN FÖRENINGSKONSULENT

1976 inträffade det betydelsefulla att vi fick en egen föreningskonsulent från 1 januari. Det var SSLK, Konståkningsklubben och Friluftsfrämjandet som tillsammans fick denna resurs från Kommunen. Gunnel Strömbäck fick jobbet. Att svara för tre föreningars administration och kansliarbetare blev betungande och därför bröt sig Främjandet ur och anställde en egen konsulent på halvtid. Gunnel Strömbäck var kvar hos oss, SSLK och KKS, på halvtid.
 

VINDARNA VÄNDER

1977 blev en vändpunkt. Rikligt med snö och bra träning. Trängsel i backe och lift. Genom flitiga påstötningar hos Fritidsförvaltningen får vi besked om att man avser att bygga ut backen till en mönsteranläggning med ny lift, belysning och snökanon. Klubben skaffade också en egen elektronisk anläggning för tidtagning, byggd av Ulf. Gunnel Strömbäck slutade som konsulent hos oss den 1 juli och efterträddes av Eva Bertilsson.

Under hösten beslutar styrelsen att vi skall bilda kommittéer inom klubben. Dessa skall arbeta relativt självständigt med sina speciella uppgifter. Man går ut med ett upprop till alla föräldrar och efterlyser vilka som vill ingå i kommittéerna. I november, en vecka före årsmötet, anordnade vi en promenad på Sörmlandsleden kring Ånhammar slott. Det var en mindre busslast som ställde upp. Eller vandringen åt vi grillkyckling och pratade klubbangelägenheter. På så sätt kom familjerna Odén, Granander, Schill, B. Eriksson, Fast och Liljegren att knytas till olika ledaruppgifter som fått stor betydelse för klubben. Medlemsantalet var då 326 st.
 

SLALOMTUNAREN FÖDS

1978-79 är två goda år med omfattande träningsverksamhet både i backen och på läger. Snökanon anskaffas av Kommunen och klubben hjälper till med nattlig snösprutning. Men så händer det som inte borde få ske, liften stängdes lagom till sportlovet - ej godkänd av Statens Anläggningsprovningar.

Första numret av klubbtidningen, Slalomtunaren, utkom i september med Lennart Odén som redaktör och drivande kraft. Slalomtunaren har blivit ett viktigt organ för information och sammanhållning även om vi försöker göra den självfinansierande genom annonsintäkter.

1980 fick vi från Dammarbergs AB en gammal utrangerad redskapsbod på hjul. Denna placerade vi vid Väsjöbackens fot och inredde som korvkiosk. Våra mammor ställde välvilligt upp som försäljare och inbringade en del sköna slantar. En annan bod inreddes som målhus och materielbod.

Efter att ha deltagit med en stor grupp tränare i en utbildningskurs i Hintertux blev det god fart på träningen här hemma. Inte mindre än 40-talet instruktörer i backen.

I maj drog styrelsen och ett stort antal andra ledare iväg till en tvådagars konferens på Ljusterö för att ha en genomgripande översyn och planering av hela vår verksamhet. Vi diskuterade målet för klubbens verksamhet. Elit- eller breddsatsning? Det blev naturligtvis bådadera. Kommittéerna omstrukturerades och som en följd av detta växte De 10 fram.

Efter Ljusterökonferensen har vi årligen haft minst en verksamhetskonferens öppen för ett stort antal ledare och funktionärer, då vi försökt att analysera vad vi håller på med och vilka förändringar som måste vidtagas.
 

SUPPORTERKLUBBEN BILDAS

I september 1981 bildades Supporterklubben med uppgift att skaffa fram pengar till SSLK. Verksamheten löper vidare av bara farten. Supporterklubben skaffar fram en större och långt bättre bod till "Korveria" än den första. Året därpå tillkommer ytterligare en del, som får tjäna som tränarexpedition, värmestuga och klubbrum.

Vi pratar mycket om att skaffa ett riktigt klubbhus och får några idéskisser.

Snösprutning om nättema sker i stor omfattning.

Medlemsantalet har ökat till 865.
 

NYTT STARTHUS

1982 har god snötillgång. Nu är det 50-talet tränare igång, ideellt utan arvode, som vanligt. Patrik Schill vinner regionsfinalen i Kalle Anka-Trofén.

Från Kommunen har man under några år fått motsägande besked angående Väsjöbackens framtida utveckling och drift. Än skall det ske i kommunal regi, än skall den privatiseras. Vi tillsätter en särskild arbetsgrupp för backens långsiktiga planering. Det var Björn Stålhane, Lasse Duhrin och Gunnar Sköld som fick det uppdraget. Utredningen om klubbens eventuella övertagande av backens drift kommer till den slutsatsen att Kommunen skall svara för backen och dess drift och att klubben skall svara för det idrottsliga. Genomdrivs en privatisering är vi dock beredda att ta över.

Detta år får vi genom Gunnar Skölds försorg ett starthus, något som vi länge haft behov av.

Med juli månads utgång slutar Eva Bertilsson som SSLK's kanslist och konsulent. Efter Eva anställs Anita Davidsson på tjänsten. Anita var redan tidigare känd för oss som en kunnig och tjänstvillig förälder.

1983 presenterades en ny utbildningsplan av Magnus Grape och Klas Dunberger. Det var ett omfattande program i första hand inriktat på en 3-årsperiod. Funktionärs- och tränarutbildningen engagerade många. Bland annat hade vi 45 tränare på kurs i Tänndalen.

Tjejsatsningen tar fart under Gail Dunbergers ledarskap. Ett uppskattat läger äger rum i Idre.

Resultatmässigt hade våra åkare stora framgångar i olika åldersklasser. Vi har nu 920 medlemmar.

Klubben klarar snösprutningen 23 nätter av 26 möjliga. Privatiseringen av backen skjuts på framtiden. Kommunen presenterar förslag till backens framtida utbyggnad och klubben föreslår prioriteringar.
 

BRA RESULTAT

1984 blev resultatmässigt ett mycket framgångsrikt år. Vi hade fyra ungdomar i Stockholmslaget, Filippa Stålhane, Fredrik Duhrin, Max Odén och Patrik Schill.

35 tränare deltar i externa kurser under 104 kursdeltagardagar och 38 tränare är med i 114 kursdeltagardagar i intern utbildning. Över 400 gruppdeltagare. För de yngsta anordnades vanlig skidskola och det slog mycket väl ut.

Träningsverksamheten på hemmaplan omfattade 9 tävlingsarrangemang (klubbtävlingarna ej medräknade). Som en följd av goda tävlingsarrangemang fick vi uppdraget att arrangera en kvaltävling i Salomonserien och DM för ungdom B.

1985 blev också ett fint år. Träningen i Väsjöbacken kunde börja första veckan i januari och pågick oavbrutet till mitten av april. Vi kan räkna in 450 deltagare i de olika tränings- och skidskolegrupperna. Medlemsantalet är nu uppe i 1000.

Resultatmässigt framgångsrikt år, bland annat tar Max Odén lagguld i USM i slalom.

Tjejsatsningen är mycket vällovlig men ändå en svår fråga. Leif Sundholm har tagit över uppgiften som administratör för våra tjejer.

Backen är detta år bättre än någonsin. Vårt flitiga tävlingsanordnande ställer krav på ännu bättre apparatur och installation för tidtagning och kommunikation. Tekniska kommittén har julafton hela tiden i det man gör alltmer sofistikerade installationer.

Under hösten 1985 tar Ragn-Sells över driften av backen. Vid kontakter SSLK hade med Kommunen och med Ragn-Sells innan det hela var klart, fick vi den uppfattningen att Ragn-Sells hade kapacitet och vilja att göra något bra av backen. Stora investeringar i liftar, snökanoner, byggnader, nedfarter, belysning m.m. utlovades.
 

BACKEN BYGGS UT

Vid säsongstarten i januari 1986 fanns en ny lift, en ny stor serveringsbyggnad med värmestuga samt en ny nedfart. SSLK och Supporterklubben får svara för driften av serveringen mot att vi delar vinsten med Ragn-Sells.

Under vintersäsongen 1986 fick vi förtroendet att anordna en final i Salomonserien. Samma säsong vann Åsa Thorsén Hallberg regionsfinalen i Kalle Anka-trofén.

Vintern 1987 blev kall och lång. Snöträningen började i november utanför distriktet och pågick in i april. Våra åkare gjorde bra resultat vilket kvalificerade sju att vara med i stockholmslaget 86-87.

1987-88 hade SSLK åtta åkare med i stockholmslaget och Lina Mörk vann lagguld i USM i störtlopp.

Både hösten -87 och -88 har arbeten med att färdigställa klubbhuset pågått. Vi bar all anledning att vara nöjda med vårt fina klubbhus.

Till säsongen 1988 erhöll vi, som gåva från varuhuset Obs!, virke till ett starthus i den nya backen. Huset byggdes i ett gammalt förråd på baksidan av backen. Det transporterades upp till toppen och ställdes på plats. Trots att huset förankrats vid betongpålar tog de mäktiga vindarna runt Väsjöbackens topp hand om det och rullade runt med det. Det sattes ånyo på plats, men vintern därpå sveptes det bort och slogs sönder av stormvindarna.

Visst hade vi det motigt så det förslår. Men vi kom igen och nu finns som starthus en stålcontainer, som ingen förmår att rubba.
 

SVEN LINDSTRÖM AVGÅR

1987 startade vi med en grupp för undervisning i Freestyle under Peter Ingerstams ledning. Gruppen som bestod av tiotalet åkare fortsatte sin träning under säsongen 1988.

Vid årsmötet i oktober 1987 avgick Sven Lindström ur styrelsen. Han har varit med från starten 1969 och under de sista 15 åren som kassör. Sven blev klubbens förste hedersmedlem.

Under verksamhetsåret 87-88 anordnades för klubbens räkning en Röda Korset-kurs om första hjälpen vid olycksfall i skidbackarna. Den samlade ca 15 deltagare.

1988 skaffar sig klubben en egen dator som förutom att den är till ovärderlig hjälp vid tävlingar, också används på kansliet för att hålla reda på alla våra medlemmar. Det tävlingsprogram som vi arbetar med har framtagits av vår Lennart Eriksson och väl är det proffsigaste man kan få idag. Agneta Fast utses till chefstränare.

Vintern 1988 var snöfattig. Snön kom dagarna före vintersportlovet och låg kvar i ca tre veckor.

Vid klubbens 20:e årsmöte valdes en ny ordförande. Jag hade då suttit sedan klubben bildades och hade nu avsagt mig omval. Till klubbens nye ordförande valdes Björn Stålhane. Jag utsågs till hedersordförande.
 

SSLK DRABBAS AV OLYCKOR

Säsongen 1989 skulle bli något alldeles särskilt, hoppades vi, med nya driftsansvariga för backen; Sten Tage Röös, ny lift, nya snökanoner och ny pistmaskin. Men både snö och kyla uteblev, så det blev ett fasligt resande och letande efter skidbackar med snö. Dessa förhållanden medförde att vi tappade en hel del medlemmar. Det blev svårt med nyrekryteringen av såväl barn som föräldrar.

Några djupt tragiska händelser inträffar dock. En lastbil som skulle lämna schaktmassor på slalombackens topp kom på glid på lera, gled över kanten och slog runt utför en del av backen. Patrik Lundqvist som jobbat med backens iordningställande, skadades allvarligt.

Än värre var det när vår lovande och skicklige junior och gode vän Niclas Sköld omkom då han föll under fartträning i Ramundberget. Det var den 28 december, en månad före hans 17-års dag. På familjen Skölds initiativ bildades en minnesfond. Den växte snabbt och fick ett kapital på 65 000 kronor. Avkastningen utdelas årligen i stipendier.

Inför klubbens 20-års jubileum instiftades förtjänstmärken i silver och guld.
 

MÅNGA RESOR

År 1990 blev ännu ett år med lite snö och många resor. Vi kunde inte själva genomföra våra egna tävlingar enligt uppgjort program. Trots detta händer en hel del.

Elitsatsningen sätts i system, tjejsatsningen skall få en uppryckning, en Snowboardgrupp organiseras och får liksom tidigare Freestyle, träningstider i backen.

I januari var det ett läger i Narvik med 16 deltagare ur A- och junior-gruppen. Vid DM i Wäsa erövrade SSLK tre lagguldmedaljer (damer B, damer juniorer och herrar 45-).

Lina Mörk vann lagguld i störtlopp i Ungdoms-SM.
 

ARRANGERAR PROPAGANDATÄVLING

1991 har vi ganska bra förhållanden i backen och träningen löper fint. Över 30 tränare och 13 instruktörer i skidskolan har satt fart på verksamheten.

Vi arrangerar en propagandatävling för allmänheten, det så kallade folkstörtloppet. Detta omfattar dels ett Speed-ski lopp, dels en enkel storslalombana, glest mellan portarna. Ett uppskattat evenemang.

Första utdelningen av stipendium ur Niclas Skölds Minnesfond gick till Svennis Johansson, Agneta Fast och Martin Törnqvist.

1992 till Ronny Lilja, Åsa Thorsén Hallberg, Daniel Nordvall.

1993 till Kalle Klementson, Fredrik Duhrin, Peter Werner.

1994 till Björn Thorsén Hallberg, Jessica Eriksson.
 

SSLK TILLDELAS STIPENDIUM

SSLK tilldelades Svenska Skidförbundets och Folksams stipendium på 8000 kronor som erkänsla för vårt fina ungdomsarbete. Vi har sänt inbjudningar på åtta språk till invandrarfamiljer och vi har bildat en grupp för handikappade idrottsungdomar. De främsta vid SM och de öppna tjeckiska mästerskapen var Jocke Bengtsson, Gunnar From och Karin From, vilka erövrade ett flertal guld-, silver- och bronsmedaljer. Mot denna bakgrund är det ytterst nedslående att kommunen meddelar att man tänker dra in konsulentbidraget. Klubben skulle alltså inte få det bidrag som går till Anitas lön. Eftersom Anita är den som håller i de här kontakterna är risken stor att de nya verksamhetsområdena drabbas först.

Konståkningsklubben lämnar sitt arbete med SSLK angående Anita. Ny samarbetspartner blev Sollentuna Hockeyklubb. Klubbarna deltar i ett flertal aktioner och demonstrationer för att kunna hejda denna utveckling.

1992 beslutar Kultur och Fritidsnämnden att konsulentbidraget skall halveras under en övergångsperiod på ett år. Det innebär att Anita så småningom måste sägas upp.

I handikapp-OS vann Maria Sund silvermedalj i Slalom. En annan framgångsrik utförsåkare var Daniel Gustavsson som vann USM i Störtlopp.
 

16:E ÅRGÅNGEN

Detta är inte allt. Det finns massor att skriva om och det blir för mycket. Den bästa källan till kunskap om klubben och om många av dess medlemmar är Slalomtunaren. Den utges nu i sin 16:e årgång. Kom med och verka aktivt i klubben, gärna som medarbetare i vår tidning. På så sätt är Du med och skriver SSLK:s historia för nästa 25-årsperiod.
 

Bertil Dunberger
Hedersordförande